Oferta firmy  GEOPROF PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH jest ukierunkowana na dostarczaniu Klientom prywatnym, firmom,  instytucjom samorządowym, instytucjom państwowym wysokiej jakości usług w zakresie geodezji i architektury.
Firma posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu geodezji           i architektury. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym renomowanych firm oraz profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia wszelkiego rodzaju opracowań geodezyjnych i projektów                             i architektonicznych. Firma GEOPROF Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych, chcąc spełniać oczekiwania  najbardziej wymagających Klientów, na bieżąco aktualizujemy i unowocześniamy naszą ofertę. Działamy z myślą o Państwa zadowoleniu i satysfakcji z naszej firmy.

W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony zachęcamy do kontaktu. Postaramy się udzielić Państwu szczegółowych informacji dotyczących strony prawnej i formalnej  na temat zagadnień z zakresu geodezji             i architektury oraz współpracy z naszą firmą .

tel.: 602-388-105                  e-mail: pug.geo@gmail.com

 

 

Oferta naszej firmy skupia się na dostarczaniu Klientom wysokiej jakości usług z zakresu geodezji i architektury. 

Jako kompetentna i doświadczona firma, posiadająca wiedzę, odpowiedni sprzęt   i oprogramowanie oraz wykwalifikowanych pracowników , wykonujemy:

 

Usługi geodezyjne

 

mapa do celów projektowych
mapa do celów prawnych
synchronizacja
obsługa inwestycji                                                                                                          

inwentaryzacja powykonawcza zagospodarowania działki                                                                                     

inwentaryzacja przyłączy i sieci                                                                             

inwentaryzacja budynków
inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych                                                                      

inwentaryzacja powykonawcza innych obiektów
wytyczenie przyłącza i sieci                                                                                                            

wytyczenie budynku                                                                                                                                              

wytyczenie obiektów budowlanych                                                                                                        

wytyczenie  innych obiektów                                                                                                                                  

podział działki                                                                                                                                            

wznowienie granic działki                                                                                                                                  

wznowienie punktów granicznych                                                                                                                                

rozgraniczenie granic nieruchomości                                                                                                                                          

mapa pod zalesienie                                                                                                                                                                                                                                                   

pomiary realizacyjne                                                                                                                                   

 pomiar GPS                                                                                                                                                

 inne pomiary                                                                                                                               

pomiar kopalni                                                                                                                                     

miernictwo górnicze                                                                                                                          

batymetria rzek i zbiorników wodnych                                                                                                            
badania przemieszczeń pionowych i poziomych                                                                                                

pomiar pionowości wież, kominów, słupów oraz innych obiektów budowlanych                                          

pomiar zwisów linii                                                                                                                    

obsługa inwestycji                                                                                     
pomiar  i opracowanie uwzględniające indywidualne wymogi Klienta

 

Usugi projektowe

 

projekt budynku jednorodzinnego                                                                                                                                      

projekt przyłącza                                                                                                                                         

projekt sieci                                                                                                                            

projekt obiektu budowlanego                                                                                                                                     

projekt i opracowanie uwzględniające indywidualne wymogi Klienta.

 

projektowe
USŁUGI GEODEZYJNE

ul. Poniatowskiego 53                           37-500 Jarosław